Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní otázky a okruhy k opakování

29. 12. 2010

Informace k nepovinné zkoušce ze zeměpisu v nové maturitě - zde.
Stáhněte si obsah maturitních otázek (2010/2011) - zde (doc). NOVÉ!
Stáhněte si okruhy maturitních témat k opakování (2010/2011) - zde (doc).

 

 

Témata k maturitnímu opakování ze zeměpisu

4.AB, 6.C, 2010/2011

Geografie

 1. Geografie jako věda – vymezení pojmu, vznik a vývoj geografie, dělení na disciplíny

Česká republika

 1. ČR – poloha, rozloha, hranice, územní vývoj, geologický vývoj, povrch, vodstvo
  ZK: slepá mapa (povrch a vodstvo)
 2. ČR – podnebí, půdy, vegetační stupně, ochrana přírody, obyvatelstvo, sídla (včetně administrativního členění)
  ZK: slepá mapa (sídla, kraje, okresy Vysočiny)
 3. ČR – nerostné suroviny, zemědělství, průmysl, služby, doprava a cestovní ruch
  ZK: slepá mapa (nerostné suroviny – viz Školní atlas ČR)

Regionální geografie

 1. Evropa – jižní, západní a severní
  ZK: slepá mapa, charakteristika států
 2. Evropa – střední, východní, jihovýchodní
  ZK: slepá mapa, charakteristika států
 3. EU, Slovensko
  ZK: charakteristika

Přírodní sféra

 1. Země jako vesmírné těleso – postavení ve vesmíru, tvar a velikost, pohyby a její důsledky
  ZK: charakteristika
 2. Kartografie – zem. souřadnice, zobrazení, mapa, rozdělení map, dálkový průzkum Země (družice...)
  ZK: charakteristika
 3. Atmosféra – vertikální členění, složení, předpověď, tlakové útvary, fronty, všeobecná cirkulace, podnebné pásy
  ZK: charakteristika
 4. Hydrosféra – světový oceán, tvary oc. dna, pohyby vody, vodstvo na pevnině (členění, základní hydrografické charakteristiky)
  ZK: charakteristika
 5. Litosféra – stavba a složení, endogenní a exogenní činitelé, reliéf
  ZK: charakteristika
 6. Pedosféra
  ZK: charakteristika
 7. Biosféra – šířková pásmovitost, výšková stupňovitost
  ZK: charakteristika
 8. Krajina a životní prostředí, globální světové problémy, ekologické katastrofy
  ZK: charakteristika

Regionální geografie

 1. Afrika – islámské země, státy černé Afriky, JAR
  ZK: slepá mapa, charakteristika států
 2. Amerika – USA, Kanada, Stř. A., J.A.
  ZK: slepá mapa, charakteristika států
 3. Austrálie a Nový Zéland, SNS
  ZK: charakteristika států
 4. Asie – JA, JZA, JVA, Čína, Japonsko, Asijští tygři
  ZK: slepá mapa, charakteristika států

Socioekonomická sféra

 1. Obyvatelstvo světa – vývoj, hustota, demografická revoluce, rasy, jazyky, náboženství, národy; sídla – rozdělení, funkce, základní pojmy
  ZK: charakteristika
 2. Rozdělení světa – hospodářské, politické
  ZK: charakteristika
 3. Geografie průmyslu
  ZK: charakteristika
 4. Geografie zemědělství
  ZK: charakteristika
 5. Geografie služeb, cestovního ruchu a rekreace, doprava
  ZK: charakteristika

Kraj Vysočina

 1. Kraj Vysočina a okres Třebíč
  ZK: charakteristika