Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika seminářů:

V zeměpise prakticky jinak
Seminář v Zeměpise prakticky jinak reaguje na současné tendence vzdělávání žáků základních a středních škol. Nabízí prostor pro přehodnocení vlastního pojetí zeměpisu a také původních metod a forem práce ve třídě i v terénu. Účastníci si pomocí vybraných metod vyzkouší činnosti týkající se různých pojetí map, podpory čtenářské gramotnosti, využití třífázového modelu a skupinové práce a získají širokou nabídku internetových zdrojů pro zeměpisnou výuku. Seminář je praktickou ukázkou různých přístupů k výuce zeměpisu vhodných k vytváření geografických kompetencí a dovedností pro život.

Program:
1. Zeměpisné myšlení a mentální programy
2. Metodika zeměpisu dříve a nyní
3. Prostorové, mentální a trojrozměrné mapy
4. Podpora čtenářské gramotnosti (práce s novinami a časopisy, psaní cestopisů, reportáží a esejí)
5. Skupinová práce a třífázový model učení v zeměpise
6. Simulační, evokační a reflexní aktivity
7. Zpětné ohlédnutí a nabídka internetových zdrojů pro výuku
U každé aktivity budou učitelé seznámeni s instrukcemi, pomůckami, dobou potřebnou k realizaci, doporučeními, způsobem hodnocení i riziky.

Sborník zeměpisných metod pro základní a střední školu - ke stažení v pdf formátu zde.

Bloková výuka
Integrace předmětů (Z, Př, D, OV) vedoucí k blokové výuce žáků věkově odlišných tříd II. stupně rozvíjí samostatný přístup k řešení problémů, smysl pro spolupráci i zodpovědnost za své učení. Díky otevřenému dynamickému přístupu sociálního učení, který se zaměřuje na prožitky a životní zkušenosti, pocítí žáci vnitřní motivaci objevovat něco nového. Dílna obsahuje praktické náměty s ukázkami a tvorbou vlastního výukového bloku.

 
Hry v kruhu
Hry v kruhu jsou aktivity, jejímž výchozím útvarem je kruh, ve kterém účastníci sedí, stojí nebo se pohybují. Do symboliky kruhu je zakomponován význam rovnocennosti všech lidí, nikdo není vpředu, nikdo není vzadu. Každá z předkládaných her bude spojena s reflexí, při které budou účastníci seznámeni s možnostmi využití a s riziky, které mohou nastat při těchto aktivitách. Dílna her se širokou škálou využití (adaptační kurzy, preventivní aktivity, výlety). Hry, zahřívací (icebreakers), zábavné, rozvíjející důvěru, kooperativní, dynamické i psychologické, u kterých budete povětšinou sedět nebo se pohybovat v kruhu. Také účastníci mohou nabídnout své náměty na hry. 
 

Plánované semináře:

29. 4. 2011 Uherské Hradiště - V zeměpise prakticky jinak

Uskutečněné semináře:

Školní rok 2010/2011 

Školní rok 2009/2010
8.2.2010 Mladá Boleslav - V zeměpise prakticky jinak II.
9.2.2010 Praha - 
V zeměpise prakticky jinak II.

Školní rok 2008/2009
2.2.2009 Mladá Boleslav - V zeměpise prakticky jinak
3.2.2009 Praha
 - 
V zeměpise prakticky jinak
4.2.2009 Hradec Králové
V zeměpise prakticky jinak II.

Školní rok 2007/2008
18.10.2007 KVIC Nový Jičín - V zeměpise prakticky jinak
29.10.2007 SSŠ a zařízení pro DVPP při SOŠ Otrokovice - V zeměpise prakticky jinak
1.11.2007 Přerov - Hry v kruhu, V zeměpise prakticky jinak
13.12.2007 Hodonín -
Hry v kruhu, V zeměpise prakticky jinak
17.1.2008 Hradec Králové - V zeměpise prakticky jinak
27.3.2008 Frýdek-Mýstek - V zeměpise prakticky jinak
24.4.2008 Pardubice - Hry v kruhu, V zeměpise prakticky jinak

Školní rok 2006/2007
PAU 2006 Karviná -
Hry v kruhu, Bloková výuka
PAU 2007 Staré Město - Hry v kruhu, Bloková výuka
30.4.2007 KVIC Ostrava -
V zeměpise prakticky jinak
květen 2007 - Středisko služeb školám a zařízení pro DVPP při SOŠ Otrokovice, Kroměříž - V zeměpise prakticky jinak