Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká republika

22. 1. 2010

Vysočina
http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/

Pověst o Hagenovi
http://www.lomy-amerika.cz/view.php?cisloclanku=2005061702

Geologie:

http://www.geologicke-mapy.cz/ - asi nejlepší geologické mapy ČR
http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/ - Mapový server Geologické služby ČR

Povrch:
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGR04X7- 3D model České republiky
www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.asp - členění reliéfu ČR
http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/index.html fyzická geografie ČR
http://www.sopky.cz sopky u nás

Půdy:
http://www.ceu.cz/Puda/ informace o půdách Českého ekologického ústavu
sowac-gis - základní charakteristiky půd

Počasí
http://meteo.cechu.cz/fore_cz.html družicový snímek pro Evropu
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html aktuální radarová data pro ČR
http://www.ct24.cz/pocasi/ předpověď počasí pro ČR
http://gynome.nmnm.cz/board/index.php?ln=cz&id=406&cat=a - klimadiagramy pro interaktivní výuku 
 

Hydrologie:

Mapy záplavových území - http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
Český hydrometeorologický ústav - informace, data, upozornění a výstrahy
Povodí Labe:http://www.pla.cz/
Povodí Vltavy:http://www.pvl.cz/
Povodí Ohře:http://www.poh.cz/
Povodí Moravy:http://www.pmo.cz/
Povodí Odry:http://www.pod.cz/

Ochrana přírody:
http://www.krnap.cz/ Krkonošský národní park
http://www.nppodyji.cz/ NP Podyjí
http://www.npsumava.cz/ NP Šumava
http://www.npcs.cz/ NP České Švýcarsko
http://merkur.nature.cz/mapmaker/aopk/portal/ - mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK)
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame - registr zvláště chráněných území
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/ptacob/index.php?frame - ptačí oblasti
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame - evropsky významné lokality
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/schru/index.php?frame - smluvně chráněná území
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame - památné stromy
Mapový server chráněných území
http://www.nature.cz stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
http://www.priroda.cz portál věnovaný přírodě a ekologii
http://www.nature.cz stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
http://www.stezka.cz/ naučné stezky v ČR
http://www.mzp.cz/cz/news_TZ_091119_Atlas%20krajiny - Atlas krajiny České republiky

Obyvatelstvo:
http://www.czso.cz - Český statistický úřad (úkoly pro práci s tímto webem si stáhněte zde)
 

http://notes2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy_obyvatelstvo - animovaný vývoj populace v ČR (je třeba si stáhnout plug-in z této stránky)

http://mesta.obce.cz/ - vše o obcích České republiky

 

Ostatní:
http://www.unesco-czech.cz/ virtuální prohlídky a videoprojekce památek UNESCO
http://www.ewa.cz Katalog odkazů využitelných i v geografii
http://www.national-geographic.cz/cesty-a-expedice/multimedia-ponor-do-hranicke-propasti-1165/ - ponor do Hranické propasti

: