Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt GIS 2010

16. 12. 2009

Název projektu: ATLAS ZÁJMOVÝCH MÍST STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V MIKROREGIONU

Zájmová oblast: Mikroregion Moravskobudějovicko (mapa - zatrhněte si v legendě hranice mikroregionu)

Témata:

1. Kulturní objekty
a) typy kulturních zařízení
b) koncentrace objektů na km2 (kartogram)
c) prostorová/časová dostupnost kulturních zařízení (buffer zóny)
d) věková dostupnost kulturních zařízení

2. Volný čas
a) sprotovní objekty
b) počet návštěvníků
c) odpočinková a relaxační místa
d) odpadkové koše a kontejnery ad.

3. Zdraví a bezpečnost
a) veřejné toalety
b) stanice PP, HZS, policie
c) zdravotnická zařízení a objekty prodeje zdravotních potřeb (lékárny, léčebny, poradny

10.4.2010 Exkurze na Katedru geografie TU v Liberci

Ve dnech 8. až 10. dubna 2010 se členové kroužku GIS vypravili do Liberce. Hlavním cílem cesty bylo naučit se pracovat s počítačovým programem ArcGIS. První zastávka byla na pracovišti GIS Krajského úřadu v Liberci, kde jsme se dozvěděli něco o využívaní geografických informačních systémů v praxi. Poté jsme se přemístili na Katedru geografie Technické univerzity v Liberci. Zde jsme absolvovali intenzivní školení o programu ArcGIS, toto školení vedl proděkan univerzity pan Mgr. Jiří Šmída PhD. Naše získané znalosti využijeme pro tvorbu vlastních projektů.

Ondřej Čajka, 4.C