Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam lektorovaných akcí:
SAFÍR 2007 Hrubá Voda
RVVZ 2007 Třebíč
CVVZ 2006 Ostrava
CVVZ 2005 Třebíč
RAKK - Rádcovský kurz 2003, 2004 Koněšín
ČLK a VLK Velká Morava 2000, 2001

Charakteristika dílen a seminářů:
Efektivní komunikace
- seminář o verbální a neverbální komunikace mezi partnery, učetel a žákem, vedoucím a členem, účastníci si vyzkouší, co je to aktivní naslouchání, proč bychom měli dvakrát více naslouchat než mluvit a jak je důležitá řeč našeho těla.
Komunikace v týmu - v
yvozená pravidla soužití s oceněním a zpětnou vazbou plně nahrazují tresty, ale i odměny a pochvaly. Vzniká tak atmosféra důvěry a bezpečí. Žádný tvor není soutěživý... Seminář, který nabízí alternativní přístupy k dětem, partnerům i žákům ve škole.
Hry v kruhu - hry v kruhu jsou aktivity, jejímž výchozím útvarem je kruh, ve kterém účastníci sedí, stojí nebo se pohybují. Každá z her je spojena s reflexí, při které jsou účastníci seznámeni s možnostmi využití a s riziky, které mohou při těchto aktivitách nastat. Tyto hry mají širokou škálu využití (adaptační kurzy, preventivní aktivity, výlety. Jedná se o hry zážitkové, zahřívací (icebreakery), zábavné, poučné, rozvíjející důvěru, kooperativní, dynamické i psychologické, u kterých se po většinu času sedí nebo pohybuje v kruhu. Také účastníci mohou přispět svými hrami.